Cennette Mümineler Hurilerden Güzel Olacak

Dünyadayken iman eden ve salih kullar sınıfına girmiş güzel ahlak sahibi kadınlar cennette hûrîlerden de üstün olacaklardır. (hem güzellik hem de mevki olarak) Çünkü; onlar bir taraftan şeytanlarıyla, diğer taraftan nefisleriyle mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Onlar bu mücadelede galip gelerek, Allah’ın rızasını kazanmış ve Cennete girmeyi hakketmişlerdir. Hûrîler ise kendi amelleri dolayısıyla cennete girmiş değillerdir. Allah onları, diğer nimetler gibi Cennet ehli için yaratmıştır. Peygamber (SAV)’in aşağıdaki hadisi bunu teyit etmektedir.

Ümmü Seleme, sevgili peygamberimize bir gün:

“Ya Rasûlüllah! dünyanın (mümine) kadınları mı, yoksa Cennetteki hûrîler mi daha iyidir?”

diye sorar.
Rasûlüllah (SAV):

“Dünyadaki (mümine) kadınların üstünlüğü, yüzün astara üstünlüğü gibidir”

diye cevap verir.
Ümmü Seleme: “Niçin” deyince O, şöyle cevap verir:

“Dünyadaki kadınlar namaz kıldıkları, oruç tuttukları ve birçok ibadetlerde bulundukları için”

(Tabarânî’den naklen; Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân Terc, VI 81)

Şüphesiz dünya kadınlarının kocasına katlanmak, çocuklarına katlanmak, şefkatle çocuklarını himaye etmek, haramdan uzak durmak, nice zor şartlarda takvayı yaşamak, Allahın emirlerine itaat etmek, yasaklarından kaçınmak, helâlinden ayrılmamak ve nice zorluklardan geçmek gibi bizzat yaşadıkları ve Allah’ın yardımıyla başardıkları imtihanlar vardır. Sabır, itaat, güzel ahlâk, güzel huyluluk, şefkat, merhamet dünya kadınının Cennet ziynetlerindendir. Bu yüzden dünya gibi bir zor geçitten aşıp gelmiş, imânını ve ahlâkını muhafaza etmiş mümine kadınların Cennette hurilerden üstün ve güzel olmaları, onların elbetteki haklarıdır. Allah adildir. Nasıl insanoğlunun imtihan dünyasının zorlukları içinde takvası ve Allaha itaati onu meleklerin üstüne çıkarabiliyorsa, dünya kadınının keza imtihan dünyasının zorlukları içindeki sabrı, itaati ve takvası da dünya kadınını güzellikte, değerde ve makbuliyette hurilerin üstüne çıkarmaktadır. Nitekim Peygamber Efendimizin (asm):

“Cennet ehlinden olan Âdemoğlunun kadınları, hurilerden yetmiş bin derece üstündür”

müjdesi bu üstün dereceye işaret etmektedir.

Hayyan bin Cebele:

“Dünya kadınlarından Cennete girenlerin (mümine hanımların) hurilerden üstün olmaları, dünyanın zor şartlarında Allah’a itaat etmiş olmalarındandır”

demiştir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri de, kişinin eşini güzel ahlâkı sebebiyle sevmesi ve onu haramlardan koruması halinde, eşinin Cennette hurilerden daha güzel, daha ihtişamlı ve daha cazibedar şekilde ve dünyadaki eski hatıraları da canlandıracak biçimde ebedî dost ve sevgili olarak kendisine tekrar verileceğini haber veriyor. (Sözler, s. 1056)

“Cennette Mümineler Hurilerden Güzel Olacak” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir