İstanbul’un Hâli

İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmed 21 yaşındaydı, 8 dil bilirdi, yetenekliydi, dürüst, ahlâklı, namuslu, sâlih idi ve adil bir hükümdardı. Hocası Akşemseddin Hazretleri ise , Hacı Bayramı Veli’den 3 yılda icâzet almış, mürşidinin talimatlarına uymuş, görevini sadâkatle yapmış Allah’a dost bir velidir. Böyle bir veliden Fatih Sultan Mehmed gibi bir komutan yetişir! Çoğu abdestli, namaz kılan, Allah’a ve kutsal davaya sevdalı yaklaşık 100 bin askerle İstanbul fethedilmişti. Eski adıyla İslâmbol, çağımızda “münafık bol” olmuştur!

21. yüzyılda, 2011 yılında ise, İstanbul gibi şehirlerde Allah’tan uzaklaşmış milyonlarca gâfil var; öldükten sonra dirilmeyi hiç düşünmeyen, kıyamet’ten korkmayan, çoğu abdestsiz ve namaz kılmayan, zenginlerin yoksullara zekât vermediği, milyonlarca kişinin faiz alıp verdiği bir günah imparatorluğunun dumanları göğe yükseliyor… Binlerce kişinin zinâ ettiği, milyonlarca kişinin hayat prensipleri olarak yalanı, hileyi, sahtekârlığı benimsediği, binlerce imâlathane ve fabrikalarda zararlı ve zehirli maddelerin kullanıldığı, domuz etlerinin yendiği, içkinin sel gibi aktığı İstanbul, İlâhi bir musibeti çoktan hak etmiştir! Çünkü belâ ve musibetlerin en büyük sebebi; Allah’a sürekli günah işleyerek  isyan etmektir. Küçük günahlar sürekli işlenirse büyük günahlara, büyük günahlar da sürekli işlenirse insanı küfre götürür. Allah’ın merhametine, bağışlayıcılığına ve rahmetine sığınırız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir