miraç kandili

miraç kandili

Miraç; âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuktur. Miraç, mü’minlerin Allah’a imanlarını ve Hz. Peygambere olan bağlılıklarını pekiştiren bir sınav, Peygamber Efendimiz için de Yüce Mevla’nın yardım ve desteğine mazhar olarak risalet görevinde moral kazanma vesilesi olmuştur. Miraç gecesi farz kılınan ve bizzat Peygamberimiz tarafından mü’minlerin miracı olarak nitelenen namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder. Miraç Kandili, ilâhi rızayı kazanacak işler yapmamız, iç dünyamıza dönüp kendimizi sorgulamamız için güzel bir fırsattır.

miraç kandili ve miraç hakkında ek bir bilgi vermek istiyorum. MİRACCİYE kavramı. İslam edebiyatı ve sanatlarında Hazret-i Peygamber (s.a.s.)’in miracını yani göğe yükselişini konu alan eserlere verilen genel addır. Genellikle kaside ve mesnevi şeklinde yazılmıştır. Miraciyye veya miracnamelerde coşkulu bir söyleyiş, didaktik özellikler ve sanatlı bir üslup egemendir. Osmanlı döneminde bu manzumeler miraç gecesinin ertesi günü, cami tekkelerde merasimle okunurdu.

mübarek miraç kandilinizi kutlarım.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir