Ölümü Zikretmek..

Resûlullah Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

Lezzetleri kesip atan ölümü çokça zikrediniz.

Yani, ölümü zikrederek dünya zevklerini kendinize acılaştırın ki, ona olan bağlılığınız kopsun ve bu vesile ile de Allah’a yönelebilesiniz. Resûlü Ekrem (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde:

Eğer insanların ölüm hakkındaki bildiklerini hayvanlar bilselerdi, (korkudan erirlerdi de) onlardan besili bir et yiyemezdiniz.

 buyurmuşlardır.

 

Hz. Âişe (r.anh) Hz. Resûlullah’a:

Ey Allah’ın Resûlü, şehitlerle beraber haşredilecek birisi var mıdır?

diye sorduğunda Resûlullah (s.a.v):

Evet, bir gün ve gecede yirmi defa ölümü anan kimse şehitlerle beraber haşredilecektir.

buyurmuşlardır.

 

Ölümü anmanın bu denli faziletli olmasının nedeni, insanı bu aldatıcı dünyadan uzaklaştırması ve âhiret için hazırlık yapmaya teşvik etmesidir. Ölümden gâfil kalmak ise insanın dünyanın şehvetlerine dalmasına sebep olur. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyururlar ki:

Ölüm müminin hediyesidir.

Hz. Peygamber’in (s.a.v) böyle söylemesinin sebebi şudur: Bu dünya müminin zindanıdır; çünkü orada daima bir sıkıntı içerisinde olur. Mümin dünyada bir çok sıkıntılar ve haksızlıklarla karşılaşacaktır. Mazlum ve garip kalacaktır (ki Allah garipleri ve mazlumları sever, bu unutulmamalı ve haklar korunmaya çalışılarak bir yandan da ezmeye, kötülük etmeye çalışanlara karşı sabredilmelidir) O (mümin insan), nefsine karşı mücahede, dünyanın zevklerine karşı bir riyazet ve şeytanın hilelerine karşı daima bir savunmanın içerisindedir. Ölüm, onun bu işkenceden kurtuluşudur. Dolayısıyla bu kurtuluş da kendisi için bir hediye olmuş olur.

 

Yine Resûl-i Ekrem bir hadis-i şeriflerinde:

Ölüm, her mümin için bir kefarettir.

 

buyurmuşlardır.

 

Efendimiz (s.a.v) bu sözleriyle şunu kastetmiştir: Gerçek Müslüman, samimî mümin; Müslümanların, onun elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Onda müminlerin güzel ahlâkları yerleşmiştir; o ufak tefek küçük günahların dışında büyük günahlarla kirlenmemiştir. İşte ölüm, kendisini o küçük günahlardan arındırır; farzları edâ etmiş ve büyük günahlardan sakınmış ise, ona kefaret olur (kötülüklerini temizler).

“Ölümü Zikretmek..” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir