borçla ilgili bakara suresi ayeti

“Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman
bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı Allah’ın kendisine
öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. (her şeyi olduğu gibi dosdoğru)
yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan
Allah’tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin (hepsini
tam yazdırsın) eğer borçlu aklı ermeyen, veya zayıf bir kimse ise, ya
da yazdıramıyorsa, velisi adaletle yazdırsın. (bu işleme) şahitliklerine
güvendiğiniz iki erkeği; eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını
şahit tutun. Bu onlardan biri unutacak olursa, diğerinin ona hatırlatması
içindir. Şahitler çağrıldığı zaman gelmekten kaçınmasınlar.
Az olsun, çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu
Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye
düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz
peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü, üzerinize bir
günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da,
şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için
günahkarca bir davranış olur. Allah’a karşı gelmekten sakının. Allah,
her şeyi hakkıyla bilendir. ” (Bakara, 2/282)