Hastalığında Şükredenler, Kazananlardır

Muaz b. Cebel (r.a) şöyle der:

”Allah Teala bir kulu hastalığa uğrattığı zaman, kötülükleri ve günahları yazan soldaki meleğe şöyle der:

”Kalemini kaldır, ona bir şey yazma!”

sevap ve hayırları yazmakla görevli meleğe şöyle der:

”Bu kulumun işlemiş olduğu en güzel amelleri onun defterine yaz!”

(Hadis-i şerif)

***-***-***-***

Bir hadiste şöyle buyrulur:

”Kul hastalandığı zaman Allah (C.C) ona iki melek gönderir ve:

”Bakın kulum ne diyor? (şikayet mi ediyor yoksa şükür mü?)”

der. Eğer kul ”Elhamdülillah” (yarabbi şükür) diyorsa (Allah (C.C) buna vaâkıf olmakla birlikte) melekler bunu Allah’a bildirirler.

Cenab-ı Hak buyurur:

”Eğer kulumu bu hastalıktan öldürürsem, onu cennete koyacağım!Eğer ona şifa verirsem, etini daha hayırlı etle, kanını daha hayırlı kanla değiştireceğim ve onun günahlarını affedeceğim!”

İmam Malik (r.a)

Ya Erhamerrahimin!

Hayırlı işlerin hepsine Bismillah

Şerlerin hepsine Euzu billah

Her korkuda Lâ ilahe illallah

Her hüzün ve kederde Maşallah

Her günaha Estağfirullah

Her musibette İnna lillah

Her nimette Elhamdulillah

Her bolluğa Eş-şükrü lillah

Her şaşılacak şey için Sübhanallah

Her darlık için Hasbiyallah

Her kaza ve kadere Tevekkeltü al-allah

Her itaat ve isyanda Lâ havle vela kuvvete illa billah

Resülullah Hz. Muhammed (Aleyhisselam) şöyle buyurmuştur:

Allahü Teala’nın bir meleği vardır, bu melek “Ya Erhamerrahimin ” diyen kimseleri takip eder. Bir kimse ” Ya Erhamerrahimin ” kelimesini üç defa söylerse melek:

“Ya Erhamerrahimin olan rabbin sana yöneldi. ne dileğin varsa iste”

der.

Kendimizi sıkıntılı, içinden çıkılamayacak bir durumda bulduğumuzda, bir hazine olan bu dualara sığınalım.