Nefsin Kölesi Olanlar..

Ehl-i hikmetten biri şöyle der:

Kimin nefsi kendisi üzerine hakimiyet sağlarsa, o kişi nefsi arzularının esiri olur; günah zindanında mahsur kalır ve kalbini faydalı şeylerden mahrum bırakır! Vücut tarlasını nefsin arzularıyla sulayan, kalbine pişmanlık ağacını dikmiş olur!

Allahü Teala canlıları üç sınıf halinde yaratmıştır:

  1. Melekler: Allah (CC) melekleri yaratmış, onları yalnız akılla donatmış, onlara nefsin arzularını yerleştirmemiştir.
  2. Hayvanlar: Allah, hayvanlara nefsin arzularını vermiş, fakat akıl vermemiştir.
  3. İnsanlar: Allah, insanlara hem aklı, hem de nefsin arzularını yerleştirmiştir. O halde; nefsi arzuları aklına üstün gelen kişiler hayvanlardan daha aşağıdır. Fakat aklı nefsi arzularına üstünlük sağlamış kişiler meleklerden bile daha hayırlıdır.

Nefsin arzularına boyun eğmek sultanları köle durumuna düşürür; onlara karşı sabretmek ise köleleri sultan eder.

Kalplerin Keşfi Kitabından