huşû

Sakin olmak, boynunu eğmek, tevazu göstermek anlamlarına gelen huşû; mütevazı, sakin, saygılı, ihlaslı ve itaatkar olmak, Allah’a gönülden yönelmek demektir. Huşû’un aslı kalpte; tezahürü bedende olur. Kalp Allah’a boyun eğerse azalar da boyun eğer. Bu yüzden Kur’an’da kurtuluşa eren mü’minlerin, namazlarında huşu içinde oldukları vurgulanmıştır. (Mü’minun, 23/1-2)

Gaflet Uykusundan Sana Sığınırız!

dua gaflet uykusu ibadetlerimiz

RABBİMİZ!!!
İbadetlerimizin adete dönüşmesinden sana sığınırız.
Bize itaatin ve ibadetin hazzını tattır.
“Ben yaptım oldu” deme gafletinden koru bizi.
Kitabına uyduranlardan değil, kitaba uyanlardan kıl bizi…
AMİN!!!