akıl alınan kişi akıllı olursa

Bir gün, yeni evli biri, ders veren hocasına dert yandı:

– Hocam, hanımla geçinemiyoruz, ne yapayım?

Hocası şöyle bi süzdü genci:

– Hanımın müslüman mı evlâdım?
– Elbette efendim.
…- Namazını kılıyor mu?
– Muntazam kılıyor.
– Tesettüre riâyet ediyor mu?
– Ediyor.
– Mübarek olsun evlâdım. Hanımın, bir “Cennet nîmeti” öyleyse. Hem de hakîkî Cennet nîmeti.

Genç bir şey anlamamıştı.

– Nasıl yâni hocam?
– Evlâdım, bu dünyâda bir tane hakîkî Cennet nîmeti vardır. O da senin hanımın gibi Allaha îman eden, namazını kılan ve örtünen sâliha bir hanımdır.

akıl alınan kişi akıllı olursa akılla yol alırsın. akıl aldığın insana dikkat et ki; kıt aklını da almasın.

İmam Azam Ebu Hanifeden Öğütler

4 hak mezhebin ilki Hanefi mezhebinin kurucusu ehli sünnetin dört büyük imamının birincisi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife‘den müslümanlara nasihatler, öğütler..

1.Yaşlılara itibar et

2.Çocuklara merhamet et

3.Hastaları ziyaret et

4.Kötü ve günahkar insanlardan kendini koru

5.Takva sahipleri ile dostluk et