Kendini Beğenmek Kibir Narsizm

İnsan, nefsini (kendini) büyük gördüğü müddetçe, Rabbine kavuşamaz (tam bir imâna erişemez) İnsan, nefsini (kibir, gurur, riya, haset, şehvet gibi huylarını) gübre etmedikçe, su üstünde kalamaz.

Seyyid Muhammed Râşid el-Hüseynî

Kendimizi Ne Çok Kandırır Olduk..

Sevdiğimizi iddia ettiğimiz şeyi yap­mazsak kendimizi kandırmış oluruz.

Şu üç şeyden kendisini kurtarmadan, üç şeyi iddia eden kimse kendisini al­datır:

1. Zikrullah’ın çok tatlı olduğunu iddia eder, fakat dünyayı da sever.

2. Amellerde ihlâslı olmaktan hoşlandı­ğını iddia eder fakat insanların kendisi­ni yüceltmesinden de hoşlanır.

3. Yaratıcıya muhabbet beslediğini id­dia eder fakat nefsini terbiye edip ara­dan çıkarmaz!

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) buyurur:

“Öyle bir zarnan gelecek ki, ümme­tim beş şeyi sevecek ve beş şeyi unu­tacak:

Dünyayı sevecekler, ahireti unuta­caklar!.

Dünya malını sevecekler, ahirette hesap vereceklerini unutacaklar!

Halkı sevecekler, Hâlık’ı (Allah’ı) unutacaklar!

Günahları sevecekler, tövbeyi unu­tacaklar!

Sarayları sevecekler, kabri unuta­caklar!”

İmam-ı Gazali’nin Kalplerin Keşfi kitabından

Nefsin Kölesi Olanlar..

Ehl-i hikmetten biri şöyle der:

Kimin nefsi kendisi üzerine hakimiyet sağlarsa, o kişi nefsi arzularının esiri olur; günah zindanında mahsur kalır ve kalbini faydalı şeylerden mahrum bırakır! Vücut tarlasını nefsin arzularıyla sulayan, kalbine pişmanlık ağacını dikmiş olur!

Allahü Teala canlıları üç sınıf halinde yaratmıştır:

  1. Melekler: Allah (CC) melekleri yaratmış, onları yalnız akılla donatmış, onlara nefsin arzularını yerleştirmemiştir.
  2. Hayvanlar: Allah, hayvanlara nefsin arzularını vermiş, fakat akıl vermemiştir.
  3. İnsanlar: Allah, insanlara hem aklı, hem de nefsin arzularını yerleştirmiştir. O halde; nefsi arzuları aklına üstün gelen kişiler hayvanlardan daha aşağıdır. Fakat aklı nefsi arzularına üstünlük sağlamış kişiler meleklerden bile daha hayırlıdır.

Nefsin arzularına boyun eğmek sultanları köle durumuna düşürür; onlara karşı sabretmek ise köleleri sultan eder.

Kalplerin Keşfi Kitabından