İntihar etmek günah mı? İslam’da intihar

İntihar, İslam’da kesinlikle yasaklanan en büyük günahlardandır. Çünkü başka bir insanı öldürmek ile kişinin kendisini öldürmesi arasında günah bakımından fark yoktur. Hayat, Allah’ın bize verdiği en büyük nimettir. İnsan kulluk görevini, bu nimet sayesinde yerine getirir. O halde intihar ederek, Allah’ın verdiği bu nimetin elden çıkmasına sebep olmak büyük bir cinayettir. Hayatta karşılaşılan sıkıntı ve problemleri birer sınav aracı gören, inancının gereği Allah’a güvenip dayanan takvalı ve olgun insan, asla ümitsizliğe ve karamsarlığa düşmez. Sıkıntılara göğüs germek, acıya ve kedere karşı sabır göstermek, şartlar ne olursa olsun Allah’a olan inanç ve güveni yitirmemek, Müslümanın temel karakteridir. Allah hepimizi korusun.

Allah’ın En Sevdiği İnsan: Takvalı İnsan

Takva; emir ve yasaklarına uyarak, Allah’a karşı saygılı olmak, dünya veya âhirette insana zarar verecek, ilâhî azaba sebep olabilecek söz, fiil ve davranışlardan, her türlü günahtan uzak
durmak demektir. Takva, şuurdan yoksun olarak çok ibadet etmek ve bedensel şekillere bürünmek değil, bütün benliği ile Allah’ a yönelme ve O’nun hoşlanmadığı davranışlardan uzak durma gayretidir. Nitekim Kur’an’da şöyle buyurulur:

“Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır…”

Peygamberimiz (s.a.s.) ise şöyle buyurur:

“Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar” (Müslim, “Birr”, 33).

Yeryüzünün Yıldızları

Ümmetimin âlimlerine hürmet ediniz! Onlar yeryüzünün yıldızlarıdır. Hadis-i Şerif

Günümüzde ne yazık ki ahlâkı bozuk, ar damarı çatlamış ve manen yıldız olmaktan fersah fersah uzak insanlara sadece ceset güzelliğine bakılarak bir çok kalbi ve fikri bozuk kişi tarafından “yıldız” adı verilmiştir. Ancak Allah’ü Teala’nın katında ve Allah’ın sevdiği kulları arasında yeryüzünün yıldızları sadece “peygamberler, evliyalar, takva sahibi kullar, veliler ve alimler”dir.. Gönül gözüyle bakanlar her zaman doğruları görmüşlerdir.. Ne güzel, ne asil ve ne şanslı insanlardır onlar, Allah onlardan razı olsun..