Gerçeğe En Yakın İncil: Barnabas İncilini Online Okuyun (Ücretsiz E-Kitap)

Hz. Muhammed’i Müjdeleyen Gerçeğe En Yakın İncil: Barnabas İncilini Online Okuyun (Ücretsiz E-Kitap)

İşte hristiyan aleminden gizlenen barnabas incili!!!

 • Sunuş(çeşitli kaynaklardan derleme) Barnabas İncili-Barnabas’ın giriş yazısı ve İncilin 1. Bölümü: Melek Cebrail’in Bakire Meryem’e İsa’nın doğuşunu bildirmesi..
 • 2-12 Bolumler: Doğuşu, Sünnet oluşu, Müneccimlerin ziyareti, Peygamberlik alması, ilk mucizesi, harika vaazı..
 • 13-19 Havarilerini seçmesi, Havarilerine kötü yaşantıdan kurtulmakla ilgili olarak verdiği harika ders, müminlerin gerçek inancı, ihanete uğrayacağını haber vermesi..
 • 20-25 Denizde gösterdiği mucize, sünnet olmanın önemi, dünyada nasıl yaşamalı? “Eğer bir kimse, yüzünün bir tarafına bir yumruk vuracak olsa, ona vurması için öbür yanını teklif et”..
 • 26-33 Kişi Allah’ı nasıl sevmeli?, İbrahim Peygamberin yakılmak istenmesi, “Kayserin olanı kaysere, Allah’ın olanı Allah’a verin”..
 • 34-42 şeytan’ın gurura kapılması nasıl oldu?, ibadet etmeyenlerin durumu, samimi-yürekten ibadetin önemi, “Kanunu yok etmek için değil gözetmek için geldim”, Adem ve Havva’nın Cennetten çıkarılması…
 • 43-51 “Allah herşeyden önce Hz. Muhammedin ruhunu yarattı”, “O hemen herşeye mutluluk getirecek bir nurdur”, bir çocuğun İsa’nın mucizesiyle dirilmesi..
 • 52-58 Kıyametin kopuşu, Hüküm Günü..
 • 59-71 Cehennem’in mahiyeti, Günahkara karşı ne yapılmalı?..
 • 72-81 “Gelecek Allah’ın Elçisini tanıyabilmemiz için işaretler söyleyin?”, Günah için kaygı çekmeyenlerin yanılgısı..
 • 82-91 “Kardeşimizin hatadan dönmesini ne kadar beklemelidir?”
 • 92-101 isa’ya Allah diyenlere İsa’nın cevabı: “Gidin benim önümden ey deliler, çünkü, ben yerin açılıp da iğrenç sözlerinizden dolayı sizinle birlikte beni yemesinden korkuyorum!”, “Ben bir sineği bile yaratamam”..
 • 102-111 Günahkar nasıl tevbe etmelidir?, Günahkarın ağlaması..
 • 112-121 Çalışmanın önemi, şehvet ve göze gem vurma, ibadet ruhun ilacı ve avukatıdır..
 • 122-131 Pişmanlık nasıl olmalı?, Hırs ve Tamah, “Ey duyulmamış Gurur!..”, korunmamış olsaydın şeytandan daha kötü olurdun.. Gururdan kurtulmak için ne yapılmalı?..
 • 132-140 Cehennem’dekilerin durumları..
 • 141-149 Akli dengesizlik, Hain Yahuda ve tahrifçi din adamlarının mantığı, ilya peygamberin kitabı..
 • 150-156 Gerçek ferisi, Roma askerlerinin yuvarlanışı, insanın hür iradesi, doğuştan kör bir adamın isa’nın mucizesiyle gözünün açılması..
 • 157-167 “üç türlü dünya vardır”, “Musa ve Davud’un kitaplarını tahrif ettiklerini söylememi istemiyorlar”..
 • 168-182 Cennet Hakkında, “Bedenimiz Cennete girecek mi?”..
 • 183-193 Gerçek alçakgönüllü nasıl olunur?, Haggay ve Hoşea’nın kıssaları, “vaad İsmail için yapıldı!”, Lazarus’un dirilmesi..
 • 194-207 “Bana inananlar ebediyyen ölmeyeceklerdir, “İlk taşı günahsız olanınız atsın!”, ilahi gazaba uğrayacaklar.., Yahuda’nın ihaneti..
 • 208-216 “O, başkaları için hazırladığı çukura düşecektir”, Yahuda İskariyot mucize ile isa’ya benzetiliyor, isa göğe yükseltiliyor..
 • 217-222 Hain Yahuda çarmıha geriliyor, isa dönerek inananlarla 3 gün kalıyor, “Neden İsa’nın öldüğüne inandırıldılar?”..
 • Doğruyu gizleyenden, gerçeği saklayandan ve bilip de dile getiremeyen şer yürekli ve zayıf karakterli acizlerden her daim sana sığınırız ya’rabbim!!!
   

  suveay

  Kendimizi Ne Çok Kandırır Olduk..

  Sevdiğimizi iddia ettiğimiz şeyi yap­mazsak kendimizi kandırmış oluruz.

  Şu üç şeyden kendisini kurtarmadan, üç şeyi iddia eden kimse kendisini al­datır:

  1. Zikrullah’ın çok tatlı olduğunu iddia eder, fakat dünyayı da sever.

  2. Amellerde ihlâslı olmaktan hoşlandı­ğını iddia eder fakat insanların kendisi­ni yüceltmesinden de hoşlanır.

  3. Yaratıcıya muhabbet beslediğini id­dia eder fakat nefsini terbiye edip ara­dan çıkarmaz!

  Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) buyurur:

  “Öyle bir zarnan gelecek ki, ümme­tim beş şeyi sevecek ve beş şeyi unu­tacak:

  Dünyayı sevecekler, ahireti unuta­caklar!.

  Dünya malını sevecekler, ahirette hesap vereceklerini unutacaklar!

  Halkı sevecekler, Hâlık’ı (Allah’ı) unutacaklar!

  Günahları sevecekler, tövbeyi unu­tacaklar!

  Sarayları sevecekler, kabri unuta­caklar!”

  İmam-ı Gazali’nin Kalplerin Keşfi kitabından

  Nefsin Kölesi Olanlar..

  Ehl-i hikmetten biri şöyle der:

  Kimin nefsi kendisi üzerine hakimiyet sağlarsa, o kişi nefsi arzularının esiri olur; günah zindanında mahsur kalır ve kalbini faydalı şeylerden mahrum bırakır! Vücut tarlasını nefsin arzularıyla sulayan, kalbine pişmanlık ağacını dikmiş olur!

  Allahü Teala canlıları üç sınıf halinde yaratmıştır:

  1. Melekler: Allah (CC) melekleri yaratmış, onları yalnız akılla donatmış, onlara nefsin arzularını yerleştirmemiştir.
  2. Hayvanlar: Allah, hayvanlara nefsin arzularını vermiş, fakat akıl vermemiştir.
  3. İnsanlar: Allah, insanlara hem aklı, hem de nefsin arzularını yerleştirmiştir. O halde; nefsi arzuları aklına üstün gelen kişiler hayvanlardan daha aşağıdır. Fakat aklı nefsi arzularına üstünlük sağlamış kişiler meleklerden bile daha hayırlıdır.

  Nefsin arzularına boyun eğmek sultanları köle durumuna düşürür; onlara karşı sabretmek ise köleleri sultan eder.

  Kalplerin Keşfi Kitabından

  Evlilik Gerekli Midir?

  Yuva, Allah’ın (C.C) insanlığa en büyük emanetlerinden biridir. Din ve dünya hayatı ancak bir yuva ile güzel ve düzenli olur. Yuvasız dini hayat tam yaşanamaz. Dünya hayatı da düzensiz olur. Bu nedenle yuva (evlilik) herkese hayır getiren, mübarek ve şerefli bir emanettir rabbimizden.

  İlk yuva cennette kurulmuştur. Hz. Havva annemiz ve Hz. Adem (a.s) ‘in evliliği cennette olmuştur. Bu yüzden Allah için yapılan evlilikte (Allah için evlenmek mal-mülk ya da güzellik için yapılan evlilikten daha efdaldir), cennetten bir tat vardır. Evlilik, dünyada cennetin bir örneğini yaşamak ve bir derece cennet hayatının tadını almaktır.

  Yuva  ve evlilik, toplumların temelidir. Evlilik, bu temeli Allah’ın adıyla atmak ve insanlık şerefine uygun bir bina yapmaktır.

  Şu beş şey bütün dinlerin ortak hedefi olmuştur:

  1. Canı korumak,
  2. Aklı korumak,
  3. Namusu ve aileyi korumak,
  4. Nesli korumak (evlenmek ve çocuk yapmak) ,
  5. Malı korumak.

  Kaynak: Aile Saadeti kitabı