Ya Erhamerrahimin!

Hayırlı işlerin hepsine Bismillah

Şerlerin hepsine Euzu billah

Her korkuda Lâ ilahe illallah

Her hüzün ve kederde Maşallah

Her günaha Estağfirullah

Her musibette İnna lillah

Her nimette Elhamdulillah

Her bolluğa Eş-şükrü lillah

Her şaşılacak şey için Sübhanallah

Her darlık için Hasbiyallah

Her kaza ve kadere Tevekkeltü al-allah

Her itaat ve isyanda Lâ havle vela kuvvete illa billah

Resülullah Hz. Muhammed (Aleyhisselam) şöyle buyurmuştur:

Allahü Teala’nın bir meleği vardır, bu melek “Ya Erhamerrahimin ” diyen kimseleri takip eder. Bir kimse ” Ya Erhamerrahimin ” kelimesini üç defa söylerse melek:

“Ya Erhamerrahimin olan rabbin sana yöneldi. ne dileğin varsa iste”

der.

Kendimizi sıkıntılı, içinden çıkılamayacak bir durumda bulduğumuzda, bir hazine olan bu dualara sığınalım.